Åsen

Konventionellt garvade plädskinn:

Konventionellt garvade mattskinn: