Våra får

Landskapsvårdare, ullproducenter och allmänt bääst

Raser

Åsenfår


Åsenfår är en svensk utrotningshotad allmogeras. De räknas som skogsfår, och är vana vid lite mer grovt bete än många moderna raser. De är små och viga och klarar sig bra i skogen och svårare terräng. Det finns bara omkring 1200 åsenfår i Sverige, så arbete pågår med att hålla rasen livskraftig.


Här på Ulvarp finns genbank nr 1519. Vi är medlemmar i Föreningen Svenska Allmogefår.

Svensk finull


Svensk finull är en gammal ras som avlats för att ge god ullkvalitet. Fåren är helfärgade i färgerna vit, brun eller svart. Idealet är individer utan några tecken eller fläckar med jämt krullig ull av mjuk kvalitet. Även om tackan och baggen har en färg, kan lammen få en annan.

Finullen får ofta många lamm, 2-4 per kull, och är duktiga mammor. I Sverige finns några tusen individer.


Vi är medlemmar i Svenska Finullsföreningen.

Ett år med fåren

Vinter och vår


Större delen av året går våra får ute, men vintertid behöver de liksom alla andra betesdjur få gräs i form av hö eller ensilage. Lammning sker inomhus tidigt på vårkanten, och djuren går inne till dess att lammen blivit lite större och mindre sårbara.


Lammningen är en hektisk tid för oss. Vi övervakar ständigt och sen ska naturlitvis alla mammor på "bb" få all service. De första dagarna får de vara helt ensamma med sina lamm, och sen blir det flytt till en lite större "öppen förskola" där några familjer går tillsammans.

Sommar


Så snart gräset börjat växa ordentligt är det oftast lagom att också låta lammen få börja vara ute.  Man kan verkligen se fårens glädje när det äntligen finns färskt gräs att äta! Dessutom innehåller det gröna gräset proteiner som fårmammorna är i stort behov av när de ska producera mjölk till sina lamm. 

Sommaren är mindre arbetstintensiv, men det är fortfarande viktigt med daglig tillsyn och att flytta fåren till nytt bete när det börjar bli ont om bra mat.

Höst

Även efter höstens anskomst brukar fåren ofta kunna fortsätta beta ytterligare ett tag, beroende på hur mycket gräs som fortfarande finns. 

Vi samlar in fåren och tar beslut om vilka lamm som kan säljas och vilka som ska stanna i den egna besättningen. 

Vid senhösten ska fåren även klippas och klövarna verkas. Det är ullen från höstklippet som vi sparar för att antingen skicka till spinneri, eller sälja som råull.

Slutligen ska de tackor och baggar som ska bli föräldrar kommande år gå tillsammans i betäckningsgrupper i några veckor, för att se till att det blir nya lamm, nästa år!