Reko-ring

De grönsaker som inte går till andelsägarna kommer jag sälja i en reko-ring i Virserum, samma dag och tid som utlämningen för andelsjordbruket.

Reko-ringen administeras via en facebook-grupp. Här är en direktlänk. Det är inte alla veckor jag annonserar, det beror på om det finns överskott att sälja.

För den som inte har eller vill använda facebook har jag en sms-lista. Man kan då beställa genom att svara på sms. Grönsakerna hämtas mellan 16 och 18 följande onsdag.

Anmälan till reko-ring:

Detta är numret som jag kommer skicka ut information om erbjudanden v 25-46.