Odling

 

ulvarp_okt_201502_web

Ulvarp är en gammal gård. Inte bara boningshuset är gammalt, utan man ser även hur marken brukats olika i olika tider. Förr i världen när hästar och oxar var i bruk kunde åkrar vara mindre eftersom det är lättare att få plats med en häst än en traktor på små ytor. Hästen kan också ta sig fram lättare än traktorn. Idag har de mindre åkrarna blivit betesmark och bara de större ytorna finns kvar som åker och vall.

Det långsiktiga målet med Ulvarp är att gården ska kunna drivas utan fossila bränslen. Med det menas att det absolut viktigaste ska kunna göras utan hjälp av diesel- och bensindrivna fordon.

Vi odlar lite olika saker varje år. Allt hinner vi inte med varje år, men oftast odlas potatis som räcker över vintern, kål, tomat, gurka, kryddor och rotfrukt. Alla odlingar gödslas enbart med får- och hönsgödsel; vi använder inga slags bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Honungsbin är viktiga för att få god och jämn pollinering av frukt- och bär – och så får vi honung från dem också, såklart! Hönsen gör både nytta och skada. Vi måste skydda sådant som de gärna vill åta upp – bär, skott och kål. Men de äter också upp mycket skadeinsekter.