Mångfald bland kulturväxter

Vad finns det för fördelar med mindre, lokala producenter av grönsaker?

Idag blir allt fler medvetna om hur skör kedjan av distributörer av livsmedel är. Affärerna har sällan något lager, och när det gäller färskvaror som grönsaker är det en fråga om ett fåtal dagar innan hyllorna skulle gapa tomma, i händelse av en större samhällsstörning.

Men förutom detta, vilket ju antagligen (förhoppningsvis) är ett ganska osannolikt scenario, vilka andra fördelar finns?

En lokal producent av grönsaker, som säljer direkt till kunden, har större möjlighet att kunna välja de sorter som visar sig ha god smak och är välanpassade till just de förutsättningar som platsen erbjuder. Som en liten lokal odlare har jag möjlighet att odla flera olika sorter och erbjuda större variation, än en vanlig mataffär.

Under de senaste decennierna har mångfalden bland kulturväxter kraftigt reducerats. Anledningarna är flera, men den främsta är att färre och mer högavkastande sorter har tagits fram och nästan uteslutande använts av odlare. Äldre kulturväxter kanske i gengäld har bättre smak och högre näringsvärde, men det är inte dessa ”osynliga” egenskaper som odlaren får betalt för, utan enart antal kg som odlingarna producerar.

Småskaliga odlare som odlar enligt ekologiska principer har möjlighet att dels skapa lönsamhet för de firmor som satsar på äldre, lokala sorter, vilket i längden gynnar mångfalden bland våra grödor.

Exempel på äldre sorter som vi odlar på Ulvarp är Palsternackan Student, Tomaten Selandia och Brytbönan Bernadina.