Kor

Våra kor heter Krusa och Lycka, och är av rasen fjällnära kor. Den fjällnära kon är vår minsta koras och det finns bara några hundra individer i landet. Rasen är oattraktiv för storskaliga mjölproducenter, eftersom de mjölkar lite i förhållande till de moderna koraserna. Men för oss är de alldeles lagom!

Dessutom lever en fjällnära ko ett långt liv, är frisk och klarar sig bra på grovfoder.

Du kan läsa mer om fjällnära kor hos Föreningen för äldre svensk boskap.