Fåren

På gården finns får av olika raser. Här presenteras de i korthet:

Åsenfår

Åsenfår är en svensk utrotningshotad allmogeras. De räknas som skogsfår, och är vana vid lite mer grovt bete än många moderna raser. De är små och viga och klarar sig bra i skogen och svårare terräng. Det finns bara omkring 1200 åsenfår i Sverige, så arbete pågår med att hålla rasen livskraftig.

Här på Ulvarp finns genbank nr 1519. Vi är medlemmar i Föreningen Svenska Allmogefår.

Pälsfår/Gotlandsfår

Gotlandsfåren förväxlas ofta med de behornade gutefåren. De kallas ibland även pälsfår. Rasen är den talrikaste i Sverige och föds oftast upp för köttets skull. De har dock även vacker, svart-grå-silver-färgad ull som dock är grövre än finullsfårens ull.

Pälsfåren har svart huvud och ben med vita tecken. Vi har några individer som går tillsammans med vår dorper-gotland-bagge.

Gotlandsfåren är riktiga scouter och bra på att lösa problem på egen hand (vi anser dem vara de smartaste av fårraserna här på gården). De är ökända för att vara duktiga rymmare ifall de tycker hagen är för tråkig och betet dåligt. Men så länge de trivs så stannar de kvar.

Finullsfår

Svensk finull är en gammal ras som avlats för att ge god ullkvalitet. Fåren är helfärgade i färgerna vit, brun eller svart. Idealet är individer utan några tecken eller fläckar med jämt krullig ull av mjuk kvalitet. Även om tackan och baggen har en färg, kan lammen få en annan.

Finullen får ofta många lamm, 2-4 per kull, och är duktiga mammor. I Sverige finns några tusen individer. Vi är medlemmar i Svenska Finullsföreningen.

Om du är intresserad av att köpa ull från våra får är bästa tidpunkten oktober-november, kort efter höstklippningen. Denna klippning ger lång och relativt ren ull. Finullsfårets ull är väl lämpad för barnkläder då den är mycket mjuk och skön mot huden.

Dorper

Dorper är en ganska ny ras i Sverige, och vi har hittills haft en liten del av vår besättning som är korsningar mellan dorper och andra raser. Dorperfår har som regel enkla lamningar, men lammen växer sig snabbt stora, även med grovfoder som huvudföda. Köttet anses ha hög kvalitet.

Förutom fördelarna som köttavelsdjur tycker vi även att de är trevliga, och korsningarna med andra raser kan ibland, beroende på vilka gener som får genomslag, ge riktigt fina skinn.